Kancelariji za pružanje pravne pomoći u Gradskoj upravi Prijedor lani se obratilo 1.620 lica ili za 243 više nego u prethodnoj godini, izjavila je načelnik Odjeljenja za opštu upravu grada Prijedora Jasminka Murselović.

Ona je navela da se od ukupnog broja stranaka, u 1.169 slučajeva radilo o usmenim zahtjevima i odgovorima u vidu usmenih pravnih savjeta, a da je za 451 slučaj formiran pisani predmet.

“Od toga broja, u 274 predmeta stranke su bile oslobođene plaćanja gradske administrativne takse po raznim osnovama, dok je u 177 slučajeva ova taksa naplaćena, ali su tu u pitanju iznosi do 40 KM, dakle daleko niži od usluga advokata, a svi usmeni pravni savjeti su besplatni”, rekla je Murselovićeva danas Srni.

Kada je riječ o sadržaju, građani se najčešće obraćaju za zaštitu prava u oblastima imovinsko-pravnih odnosa, za pitanja brakorazvoda i za regulisanje obaveza sa davaocima komunalnih usluga.

“Kada je u pitanju forma, bilo je 90 žalbi, 83 podneska, 72 zahtjeva, 67 tužbi, 33 prijedloga, 30 odgovora na tužbu, 28 prigovora i 11 punomoći, dok je broj izjava, urgencija, molbi, opomena pred tužbu, ugovora, prijedloga za izvršenje, odgovora, izjašnjenja i prijava ispod deset za svaku formu ponaosob”, navela je Murselovićeva.

Kancelarija za pružanje pravne pomoći zapošljava dva izvršioca, nalazi se u šalter sali u prizemlju zgrade Gradske uprave i radi sa strankama svakog radnog dana od 7.30 do 13.00 časova, a ostatak radnog vremena radi na zaprimljenim i formiranim predmetima.

SRNA