Trogodišnji plan kapitalnih investicija grada Prijedora obuhvata 54 projekta ukupne vrijednosti 43.164.647 KM, što je iznos približno jednak godišnjem budžetu grada.
Od toga je iz budžeta grada planirano 10.666.687 KM, a iz eksternih izvora 32.497.960 KM, gdje se budžetski dio odnosi polovinom na redovna, a polovinom na kreditna sredstva, navodi se u ovom planskom dokumentu.

Od ukupne vrijednosti investicija, iznos sredstava za ovu godinu je 6.079.784 KM, za iduću 25.927.620 KM, a za 2023. 11.157.243 KM.

Tokom izrade plana, pristiglo je 55 projektnih prijedloga od organizacionih jedinica Gradske uprave, gradskih komunalnih preduzeća, gradskih ustanova i institucija, republičkih javnih preduzeća i ustanova, ustanova kulture i obrazovanja sa područja grada, kao i predstavnika mjesnih zajednica i građana, a samo jedan projekat nije ispunio postavljene kriterije.

Oblasti na koje se plan odnosi su privreda, komunalna, saobraćajna i elektro infrastruktura, obrazovanje, kultura, sport, zaštita životne sredine i energetska efikasnost, zdravstvo, društveni sadržaji, digitalizacija i ostali projekti.
Tim za izradu ovog plana ima 18 članova među kojima su predstavnici Gradske uprave i javnih preduzeća i ustanova sa gradskog i republičkog nivoa.

“Potrebno je imati u vidu da su u Planu kapitalnih investicija 2021-2023 u pojedinim oblastima uvršteni i projekti čija se realizacija nastavlja i nakon 2023. godine, jer se radi o kapitalnim projektima čija se realizacija neće završiti u toku jedne budžetske godine odnosno gdje je za planski period predložena realizacija samo jedne faze projekta, dok se ukupna vrijednost projekta odnosi na njegovu realizaciju u cjelini”, stoji u ovom dokumentu.

Kapitalnom investicijom ili kapitalnim projektom smatra se investicija u materijalni objekat ili imovinu koji zahtijeva znatna finansijska ulaganja i očekivanog je vijeka trajanja dužeg od jedne godine. U zavisnosti od svojih specifičnosti, prirode prioriteta i finansijskih mogućnosti, svaka lokalna zajednica sama definiše šta se podrazumijeva kapitalnom investicijom