Objavljena preliminarna rang lista za dodjelu sportskih stipendija

21

Grad Prijedor danas je na zvaničnoj stranici objavio preliminarnu rang listu za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima za 2024. godinu. Na listi se nalaze imena 77 prijavljenih kandidata i broj bodova na osnovu kriterijuma koji predviđa javne konkurs raspisan sredinom marta ove godine.

Ove godine planirano je da Grad Prijedor dodijeli ukupno 50 sportskih stipendija. Kandidati koji se nalaze ispod predviđenog broja stipendija, imaju pravo prigovora gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave preliminarne rang-liste.

Nakon razmatranja prigovora, biće utvrđena konačna rang-lista i objavljena Odluka na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor.
Iznos stipendije po jednom stipendisti je 1.200 KM tokom 12 mjeseci. Sportsku stipendiju direktno je ostvario i najbolji sportista koji je proglašen na izboru sportiste grada Prijedora za 2023. godinu.

Pravo prijave imali su perspektivni sportisti grada Prijedora do navršenih 18 godina u tekućoj godini. Ograničenje u pogledu godina ne primjenjuje se na sportiste invalide i potencijalne olimpijske kandidate. U budžetu Grada Prijedora za ovu godinu predviđeno je ukupno 60.000 KM za sportske stipendije.