NaslovnicaNovostiPrijedorLakše do subvencije kamate stambenog kredita za mlade

Lakše do subvencije kamate stambenog kredita za mlade

Grad Prijedor donio je novi pravilnik o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove kojim su ublaženi dosadašnji kriterijumi za ostvarivanje ovog prava.
Pravo mogu ostvariti lica koja u trenutku podnošenja zahtjeva imaju do 40 godina, imaju kod komercijalne banke stambeni kredit za mlade i mlade bračne parove, imaju ugovor o kupovini prve stambene jedinice, najranije u 2019. godini, imaju mjesto prebivališta na teritoriji Prijedora u neprekidnom trajanju od najmanje dvije godine prije prijave na javni poziv i kupila su stan ili kuću na području Prijedora.

U novom pravilniku stoji uslov da kandidati u vlasništvu nemaju drugih stambenih jedinica, a u dosadašnjem pravilniku stajalo da ih nisu imali ni ranije.

Uz prijavu je potrebno priložiti ugovor o stambenom kreditu s komercijalnom bankom sa otplatnim planom, uvjerenje o prebivalištu na teritoriji Prijedora u neprekidnom trajanju od najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na javni poziv i uvjerenje o posjedu kupljenog stana ili kuće.

Procedura je pojednostavljena i na način što podnosioci zahtjeva više ne moraju prilagati kopiju lične karte, uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske/BiH, ovjerenu kopiju diplome niti kratku biografiju, kako je to bilo predviđeno dosadašnjim pravilnikom.

Ukoliko zahtjev podnosi mladi bračni par, činjenica braka će se utvrditi službenim putem, posredstvom Odjeljenja za opštu upravu.

Javni poziv za subvenciju kamatne stope grad raspisuje jednom u toku kalendarske godine, a iz budžeta grada pokriva se jedan procentni poen kamatne stope.

U budžetu grada Prijedora za 2023. godinu za ove namjene predviđeno je 80.000 KM. 

SRNA

POVEZANI ČLANCI

Popularno