NaslovnicaNovostiBezbjednost saobraćaja:Smanjen broj nastradalih lica

Bezbjednost saobraćaja:Smanjen broj nastradalih lica

Pomoćnik ministra za drumski saobraćaj Republike Srpske Nataša Kostić izjavila je Srni da je u odnosu na baznu 2011. godinu na putevima Republike Srpske smanjen broj ukupno nastradalih lica, posebno poginulih za 27,6 odsto.
Kostićeva je navela da je zaključno sa 2019. godinom smanjen broj saobraćajnih nesreća sa poginulim licima za 30,7 odsto u odnosu na 2011. godinu, iako je povećan ukupan broj saobraćajnih nezgoda za devet odsto.

“Iz godine u godinu smo imali različite podatke, te smo jedne imali manji broj poginulih lica, a onda nam se u odnosu na tu naredne godine poveća broj. Razlog tome je da nismo još uspostavili stabilan sistem bezbjednosti saobraćaja, znači stabilno finansiranje da bi se postigli projektovani rezultati”, rekla je Kostićeva.

Ona je istakla da svake godine određeni rezultati postoje, ali nisu dostignuti projektovani ciljevi koji se odnose na definisani postotak smanjenja broja poginulih lica, što je možda i razlog preambiciozno definisanog cilja.

“Definisano je da se smanji broj poginulih lica za 15 odsto za 2013. godinu, 10 odsto za 2014, sedam odsto za 2015. i za ostatak perioda do 2022. godine za pet odsto u svakoj godini u odnosu na 2011. Takođe, definisano je da se po istim procentima smanji broj teško povrijeđenih lica, zatim da se poveća upotreba bezbjednosnih pojaseva i da se uspostavi upravljanje brzinama na urbanim i otvorenim putevima i ulicama u naselju”, podsjetila je Kostićeva.

Ona je napomenula da je Strategijom bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godine definisano smanjenje broja poginulih lica na putevima Srpske za 50 odsto 2022. godine u odnosu na baznu godinu i da se smanje ukupni društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u periodu od 10 godina za oko 582 miliona KM.

Prema njenim riječima, Republika Srpska je među prvim zemljama u regionu koja je donijela ovakvu strategiju i koja svake godine o postignutim rezultatima informiše Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske.

“U odnosu na 2011. godinu uradili smo pomak u smislu identifikacije opasnih mjesta na putevima Srpske, pa smo krenuli u njihovu sanaciju, a ona mjesta koja po određenoj metodologiji nisu spadala u ona da ih je potrebno odmah sanirati obilježili smo saobraćajnom signalizacijom. Riječ je o 41 opasnom mjestu koje je identifikovano u periodu od 2016. do 2019. godine”, rekla je Kostićeva.

Ona je dodala da je jedna od aktivnosti u upravljanju bezbjednosti saobraćaja i to da se lokalne zajednice uključe, s obzirom da se oko 30 odsto saobraćajnih nezgoda događa na lokalnim putevima i u naseljima, iako sa manjim posljedicama od nezgoda na magistralnim i otvorenim putevima.

“Kod izmjena zakona o upravi i lokalnoj samoupravi insistirali smo da se u jedinicama lokalne samouprave obavezno definišu radna mjesta koja će se baviti isključivo pitanjem bezbjednosti saobraćaja”, rekla je Kostićeva.

Ona je dodala da je Agencija za bezbjednost saobraćaja održavala radionice u svim lokalnim zajednicama da bi napravile svoje strateške dokumente i formirale savjete za bezbjednost saobraćaja.

“Od početka sprovođenja Strategije povećan je broj učešća lokalnih zajednica kada je riječ o ovim aktivnostima”, navela je Kostićeva.

Ona je napomenula da je Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju bilo predviđeno da se od 2015. do 2018. godine izdvaja jedan odsto premije osiguranja za projekte iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, te je na osnovu tih sredstava Agencija svake godine raspisivala konkurs na koji su se prijavljivale lokalne zajednice za sufinansiranje svojih projekata.

U 2019. godini na putevima Srpske stradalo je 118 lica, što je manje u odnosu na 2011. godinu kada je bilo 163 poginulih. Teško je povrijeđeno 118 lica, dok ih je 2011. godine bilo 702. Lakše je povrijeđeno 2.504 lica, što je neznatno manje u odnosu na 2011. godinu kada ih je bilo 2.517.

Na osnovu podataka o broju saobraćajnih nezgoda u periodu od 2013. do 2019. godina, te podataka o cijeni koštanja saobraćajne nezgode u Republici Srpskoj, utvrđeno je da uštede koje je Republika Srpska imala u tom periodu iznose 108.848.291 KM.

U Republici Srpskoj putnu infrastrukturu čine 106 kilometara auto-puteva, više od 4.200 kilometara magistralnih i regionalnih puteva i više od 6.030 kilometara lokalnih puteva i ulica u naselju.

Zaključno sa 2019. godinom u Republici Srpskoj registrovano je 411.439
vozila, čija je prosječna starost 17,2 godine, a 64.643 vozila je prilikom pregleda ocijenjeno kao neispravno.

Izvor:SRNA

POVEZANI ČLANCI

Popularno