Azra Borovčanin, dipl.inž. – direktor radija

Gordana Rokvić – Menadžer prodaje

Dejana Topić Daljević, dipl. novinar – Glavni i odgovorni urednik