„Jezgro toplote će se zadržati na Balkanu i u Grčkoj gdje će biti mogući toplotni talasi, uglavnom tokom prve polovine jeseni.

Vrućina i sušni uslovi početkom sezone omogućit će da se požari koji su harali selima po dijelovima Balkanskog poluotoka nastave do jeseni. Iako će vrućine biti tema do kraja sezone, oluje sa Mediterana i uz južnu olujnu stazu mogu povremeno donijeti olakšanje od vrućine.

Dolazak obilnijih padavina koje stignu krajem oktobra i novembra ne može samo okončati prijetnju od požara, već može donijeti i dodatne prijetnje. ”