Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske započelo je danas kampanju “Oružje ne štiti, oružje ubija” čiji je cilj da upozna djecu školskog uzrasta sa potencijalnim opasnostima koje predstavlja nezakonita upotreba vatrenog oružja, kao i rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima.

Iz MUP-a je saopšteno da će u okviru ove aktivnosti do 9. juna biti organizovana predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske kako bi im se ukazalo ne samo na opasnosti koje nosi upotreba vatrenog oružje, već i primjere koji su, nažalost, završili tragično.

Učenici će se upoznati i sa procedurama koje treba da koriste u slučaju da neko u njihovom okruženju posjeduje ilegalno naoružanje ili pronađe minsko-eksplozivno sredstvo.

“Imajući u vidu da je problem posjedovanja ilegalnog oružja i dalje prisutan, te da se na javnim površinama gotovo svakodnevno pronalaze odbačena minsko-eksplozivna sredstva i da su i ista na taj način učinjena dostupnim građanima, naročito djeci, neophodno je upoznati djecu i građane sa opasnostima koje nosi takvo odbacivanje oružja i neadekvatno i nestručno postupanje u slučaju pronalaska istih”, navode iz MUP-a.

Iz MUP-a ističu da se prema oružju treba odnositi odgovorno, te da legalno oružje treba držati na bezbjednom mjestu, što dalje od djece, a u slučaju pronalaska minsko-eksplozivnog sredstva ili drugog ilegalnog naoružanja odmah pozvati i obavijestiti najbližu policiju stanicu pozivom na broj telefona 122.

SRNA