„PREvencija sekundarne traume kroz osnaživanje- PRESTO“ koji predstavlja svojevrsni nastavak projekta „Sekundarna traumatizacija:Posljedice prošlosti ili izazovi budućnosti“ i projekta koji se odnosio na osposobljavanje stručnjaka u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama.

Projekat se bavi problemom transgeneracijskog prenosa ratnog traumatskog iskustva sa starijih na mlađe generacije koji su rođeni u poslijeratnom periodu na teritoriji BIH i njegovim uticajem na kolektivni oporavak.

Cilj aktivnosti je podizanje svijesti i povećanje razumijevanja zajednice o uticaju sekundarne traume kao jednog od značajnijih pokretača radikalizacije na teritoriji BIH te ublažavanje efekata iste. Korigovanje neadaptivnih načina emocionalnog reagovanja, povećanje socijalnih i komunikacijskih vještina mladih i njihovih porodica kroz jačanje kompetencija profesionalaca je takođe značajan cilj kojem se teži.

Zajednice koje su uključene u implementaciju projektnih aktivnosti su: Ribnik, Mrkonjić Grad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Livno, Sanski Most i Ključ. Kroz javni poziv će biti odabrani stručnjaci iz mapiranih zajednica koji će učestvovati u obuci o radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama prema postojećoj metodologiji „Rad sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama“. Nakon toga će se (takođe putem javnog poziva) odabrati 40 mladih, učesnika sa kojima će se raditi direktno kroz omladinske kampove i radionice u njihovim zajednicama.

Kao i u prethodnom periodu, obuku odabranih profesionalaca će vršiti stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom po pitanju traume i sekundarne traume:

– Profesor dr Tatjana Stefanović Stanojević, psiholog i psihoterapeut,

– Vladen Beara, psiholog i psihoterapeut,

– dr Tijana Mirović, psihoterapeut

– mr Edita Pajić, pedagog i psihoterapeut,

– Nemanja Runić, psiholog i metodolog.

Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, a šira javnost će putem medijskih sadržaja moći da prati tok realizacije projektnih aktivnosti.

Projekat „PREvencija sekundarne traume kroz osnaživanje- PRESTO“ realizuje se u okviru projekta „Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansira Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF), a provode UN-ove agencije u Bosni i Hercegovini: Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).