Grad Prijedor raspisao je javni poziv za organizacije civilnog društva iz BiH za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Balkanu koji finansira Evropska unija, a realizuje UNDP.

Organizacije civilnog društva pozvane su da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Prijedora navedenim u dokumentu Integralna strategija razvoja grada za period 2014-2024. godina, a tiču se oblasti kulture, sporta, podrške mladima, socijalne zaštite i inkluzije, te ekologije i zaštite životne sredine.

Iznosi sredstava za odobrene projekte biće od 10.000 KM do 50.000 KM. Jedna organizacija može podnijeti više projektnih prijedloga, a 120.000 KM je maksimalan iznos sredstava jednoj organizaciji tokom ukupnog trajanja projekta.

Javni poziv i obrasci sa uputstvima za prijavu projekata mogu se preuzeti na veb-stranicama UNDP-a i grada Prijedora.

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama biće održan 21. marta od 11.00 do 12.00 časova u Gradskoj upravi Prijedor.

Rok za predaju aplikacija je od danas do 21. aprila do 15.30 časova.

Grad Prijedor u okviru ovog projekta raspisao je i oglas za prijem mlade osobe /od 18 do 30 godina/ u Gradsku upravu Prijedor na period od šest mjeseci, uz mogućnost produženja, a predviđena je odgovarajuća mjesečna naknada.

SRNA