Novi protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici na području grada Prijedora potpisan je danas u Gradskoj upravi.
“Svrha je obezbijediti koordinisan, efikasan i sveobuhvatan rad svih subjekata koji su nadležni u postupanju kod pojave nasilja u porodici, trenutna pomoć, podrška i zaštita žrtava nasilja u porodici, te suzbijanje i sprečavanje ponavljanja nasilja”, saopšteno je iz Gradske uprave.

U saopštenju se navodi da je tekst protokola pripremila radna grupa za koordinaciju i saradnju vezanu za protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici koja je imenovana rješenjem gradonačelnika od 26. septembra prošle godine.

Obaveza potpisivanja protokola na području jedinice lokalne samouprave propisana je Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Zakon propisuje da se na području jedinice lokalne samouprave zaključuje protokol o postupanju i formira grupa za koordinaciju i saradnju od predstavnika svih ustanova, organa i organizacija koje pružaju zaštitu, pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici.

Opšti protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj potpisan je u februaru prošle godine, potpisnici su ministarstva porodice, omladine i sporta, pravde, unutrašnjih poslova, zdravlja i socijalne zaštite, prosvjete i kulture i uprave i lokalne samouprave i njegovim potpisivanjem stvoreni su uslovi za potpisivanje protokola na nivou grada Prijedora.

Potpisnici protokola su Gradska uprava, Policijska uprava, Centar za socijalni rad Prijedor, Dom zdravlja, Bolnica “Dr Mladen Stojanović”, aktivi direktora osnovnih i srednjih škola, Centar “Sunce”, Okružno javno tužilaštvo, te osnovni i okružni sudovi.

U Prijedoru protokol o postupanju subjekata zaštite od porodičnog nasilja postoji još od 2010. godine, kao i multisektorski tim sačinjen od devet subjekata zaštite koji se sastaju svakog mjeseca, čiji način i dinamika rada predstavljaju primjer dobre prakse za ostale lokalne zajednice u Republici Srpskoj, u BiH i u međunarodnim organizacijama koje se bave ovom oblašću.

SRNA