Gradska uprava Prijedor pozvala je danas sugrađane da u ponedjeljak, 20. marta, kada počinje proljeće, očiste svoju životnu sredinu od otpada i učine je ljepšom, ugodnijom za svakodnevni život, rad i odmor.
Akcija “Čisto proljeće” pod motom “Za jedan dan očistimo naš grad”, organizovana je povodom prvog dana proljeća i Svjetskog dana šuma, a ustanovljena je 2021. godine radi uticaja na ekološku svijest.

Ova akcija je uvod u aprilsku akciju proljetnog uređenja grada.

“Pozivamo građane da sakupe otpad u svojim naseljima i parkovima, na izletištima i igralištima, te da tako svoju sredinu učine čišćom, ljepšom, ugodnijom za svakodnevni život, rad i odmor. Molimo građane da sakupljeni otpad dopreme do najbližih kontejnera”, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

Za učešće u dodjeli prigodnih nagrada, potrebno je do 23. marta poslati dvije fotografije odabrane lokacije prije i poslije čišćenja, po mogućnosti sa iste pozicije.

SRNA